Vnější a vnitřní

Jedním ze základů našeho domova jsou vnější, neboli exteriérové, případně vstupní a vnitřní, neboli interiérové dveře. Význam exteriérových, či vstupních druhů je jistě zřejmý. Je to oddělení vnitřního-domácího a vnějšího-venkovního prostředí. Může mít mnoho různých podob.

Funkce vnějších typů

V nájemních domech dokonce vnější-vstupní typy můžeme ještě dále rozdělit na ty, které oddělují venkovní prostor, od vnitřního (ale společného) prostoru domu a dále na ty, které oddělují společné prostory (chodba, schodiště) od vnitřního prostoru bytu. Jejich funkce je zejména ochranná. To znamená, že zamezuje vniknutí nezvaných osob do vnitřku domu. Současně musí plnit funkci také ochranou před povětrnostními vlivy. Nesmí jimi při dešti zatékat, musí dobře izolovat také tepelně a v neposlední řadě i akusticky.